Vinbonden i Vejstrup´ hjemmeside.

Rondo2
vinmarken3
  Forside  
  Vejstrupvin  
  Vinmarken  
  Vinifikation  
  Vinkælderen  
  Besøg i vinmarken  
  Vinhøst  
  Galleri  
  Dansk Vindag  
  Problemer  
  Vine  
  Vin og mad  
  Link  
  Vins gode egenskaber  
  Erfagruppe møde  
  Kontakt  
 

  Vin fra vingården i Vejstrup  siden 2001


 

 

 

Foreningen af danske vinavlere
Erfagruppe Sydfyn - Svendborg/Nyborg og opland

Afholdte Lokalmøde i Erfagruppe Sydfyn

Søndag d. 28.03.10 Kl. 14:00  -  17:00   Hos Erling Nielsen Kissendrupvej 5, Bovense, 5800 Nyborg

Mødemner:
Markvandring
Mødeaktivitet i 2010
Hvad du selv gerne vil have behandlet
Udskiftning af medlemmer i aktivitetsgruppen og kontaktperson til FDV
Præsentation af bachelor vinprojekt af Jesper Hansen og Jeanette Raasthøj

Erling stod på gårdpladsen og tog i mod os og forslog herefter, at vi startede med en rundtur i vinmarken.

Vi blev vist rundt i de forskellige sorter som Erling har etableret og fik en gennemgang af hans beslutning om at ændre visse sorter`s opbinding og espaliering fra Sylvoz til cordon, enkel og dobbelt.

Herefter blev vi inviteret på kaffe med boller og æblekage som smagte fortrinligt i en dejlig varm stue i deres hyggelige bindingsværksejendom.
Erling havde udført forsøg med Claret vinificering og fremviste smagsprøver herpå. Ligeledes var der prøver på hans hvidvin på Solaris. Smag og behag er en personlig ting og svær at diskutere. Men forsøget var helt godt ramt.

Der var almen diskussion om hver vores liv i vinmarken og de produkter der kom ud af det og til sidst en diskussion om aktivitetsniveauet i erfagruppen. Der blev udtrykt ønske om noget mere aktivitet og kontakt  imellem gruppens medlemmer.

Der blev skiftet medlemmer i aktivitetsgruppen og kontaktperson til FDV. Aktvitetsgruppen består herefter af følgende medlemmer:

Erling Nielsen, formand og kontaktperson til FDV
Kissendrupvej 5, Bovense 5800 Nyborg
telefon: 65361890
E-mail: erni@tietgen.dk


Carsten Seiring
Egsgyden 41 – Horne  5600 Fåborg
telefon: 5696 9091
E-mail: seiring@mail.dk

Poul Henriksen
Brudagervej 36, Vejstrup.
telefon: 62281775
E-mail: henriksen@adr.dk

Mads Jørgensen
Stengade Skovvej 5 – 5953 Tranekær
telefon: 6250 2119
E-mail: mads@kaphorn.dk

Tak til Jesper og Jeannette for præsentationen af deres  bachelor vinprojekt, som vi glæder os til at se resultaterne af.
Jesper og Jeanettes beskrivelse af projektet:

Lige i øjeblikket er vi i gang med at udvikle en analysemetode på et HPLC-apparatet, til bestemmelse af forskellige fenol-forbindelser i danske rødvine. Fenol-forbindelser er det, der især er fokus på, når man taler om rødvinens helsebringende effekter.
 
Når metoden er udviklet og valideret, er det derefter målet at undersøge udviklingen af de valgte fenol-forbindelser gennem nogle forskellige vinfremstillinger for at se, hvordan de parametre, der varieres på, påvirker udviklingen af fenol-forbindelserne. Der vil blive lavet 5 forskellige vinifikationer:
 
- Traditionel fremstilling, hvor Rondo-druerne moses, og der massegæres med skind og kerner i en uge, før der foretages presning.
- Thermovinifikation, hvor rondo-druerne moses, opvarmes hurtigt til 70 grader i 10 min, for derefter at nedkøle og massegære med skind og kerner i 7 dage.
- Frysning af druer, hvor druerne overhældes med flydende nitrogen for at give kuldeshock. Derefter henstår druerne 5 dage ved 5 grader, hvorefter de moses og der massegæres i en uge, med skind og kerner.
- Traditionel fremstilling, uden beskyttelse med kuldioxid.
- Traditionel fremstilling, uden beskyttelse med sulfit og kuldioxid.
 
Det vi ville kunne bruge en professionelt fremstillet vin til er:
 
- Sammenligne vores traditionelt fremstillede vin med den professionelle, både mht. fenol-forbindelser og en sensorisk bedømmelse.
- Undersøge hvordan iltning efter åbning af vinen påvirker fenol-sammensætningen.
- Undersøge om der er en nævneværdig forskel mellem dansk producerede vines fenol-sammensætning, set i forhold til nogle andre gode vine fra f.eks. Frankrig eller Italien.

Der vil blive indkaldt til et vinsmagningsmøde sansynligvis søndag den 27. juni 2010

 

 erfamøde marts 2010
 Rundtur i vinmarken - det var noget koldt

 erfamøde marts 20102
          Erling med den store saks 

 erfamøde marts 20103
      Smagsprøver af Erlings vine
 erfamøde marts 20104
 Jesper og Jeannette præsenterer deres bachelor vinprojekt